A co potom?

Žlutý kontejner, bio-odpad nebo komunální odpad?

Komunální odpad

Komunální odpad se spaluje, důsledkem termorecyklace je tepelná a elektrická energie. Pokud se kartáčku Biobrush zbavíte tímto způsobem, životnímu prostředí neuškodíte. Jelikož neobsahuje žádný fosilní materiál, je jeho uhlíková stopa zanedbatelná.

Žlutý kontejner

To správné místo, kam se zbavit plastů a samozřejmě i bioplastů. Běžné plasty jako PET nebo PP jsou tříděny a recyklovány v moderních třídírnách odpadu. Bioplast je dosud stále trochu exotická položka, která není všude a vždy brána jako svébytný zdroj. Proto se s ním často zachází jako se zbytkovým či komunálním produktem a je spalován.

Rostoucí obliba a používání bioplastů v budoucnu povede do bodu, kdy se jejich recyklace stane ekonomicky ospravedlnitelnou. Vhodné technické postupy se v současnosti vyvíjejí a dolaďují. Náš kartáček tedy nejenže nezanechává uhlíkovou stopu, ale půjde vbrzku i recyklovat.

Bioodpad nikoli

Kontejnery na bioodpad slouží k recyklaci organického materiálu za účelem vytváření kompostu např. pro zemědělské použití. Zde je nejdůležitějším kritériem nutriční obsah a čas rozkládání. Bioplasty se rozkládají delší dobu než běžný organický odpad, proto by neměly být vyhazovány do bioodpadu. Likvidace bioplastů představuje v současnosti pro třídírny odpadů výzvu do budoucna. Zatím je většina vytřídí a spaluje, byť bez výrazné uhlíkové stopy.

Jak je na tom kartáček Biobrush?

Rukojeť kartáčku je biorozložitelná. Nylonové štětiny na bázi ricinového oleje nejsou. Dohromady tvoří asi 6% celkové hmoty kartáčku. Obdobně vhodný materiál pro štětiny z hygienického a biologicky rozložitelného materiálu dosud neexistuje, alespoň na průmyslové úrovni. Tyto štětiny by tedy zůstaly jako netlející část při průmyslovém kompostování. Proto kartáček vyhazujte do žlutého kontejneru.


Co když kartáček biobrush nakonec skončí v přírodě?

Konvenční plasty se kompletně nerozloží ani za 400 let,

jak uvedla Německá Spolková agentura pro životní prostředí v roce 2013, i po extrémně dlouhém časovém úseku (>400 letech) nedojde k úplnému rozkladu.

https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/verrottet-plastik-gar-nicht-nur-sehr-langsam

 

Bioplasty naproti tomu k rozkladu potřebují pouze zlomek tohoto času.

94% kartáčku v závislosti na klimatických podmínkách zetleje během pár let. Nylonové štětiny dosud nejsou biologicky rozložitelné. V momentě, kdy se objeví technologie pro štětiny z hygienického a biologicky rozložitelného materiálu, okamžitě ji začneme používat.

 

Malý tip na závěr:

Putovní výstava „Plastic Garbage Project“ bez příkras ukazuje důsledky znečištění moří plastovým odpadem. https://www.plasticgarbageproject.org/

https://www.plasticgarbageproject.org/

Back to Top